Nubudimas

„Kad ir ką darytumėte, visąlaik stebėkite savo kūno, kalbos ir proto veiksmus. Pavyzdžiui, eidami tiesiog susitelkite į ėjimą, suvokite, kad einate. Kalbėdami klausykitės savo žodžių: kaip kalbate, ką kalbate. Ką nors galvodami stebėkite protą, apie ką galvojate. Taip atsiskleis daug įdomybių: pamatysite, apie kokius kvailus dalykus dažnai galvojate. Nestebėdami savo minčių, visų tų kvailysčių nė nepastebėsite.“ Lodžongas. Dvasios ugdymo menas

Nubusti – tai sąmoningai kurti gyvenimą, suvokiant kiekvienos minties, žodžio, poelgio prasmę. Tai ėjimas į vidinę šviesą, į ten, kur niekas niekada nesibaigia. 

Nuo šiol tuo, kas per mane eina – savo atradimais, dalinsiuosi ir šioje platformoje – tinklaraštyje nubudimas.lt. Kviečiu sekti einančius asmeninio augimo keliu ❤️