mala mantra

Meditacija su mala (maldos karoliais)

Kas yra mala?

Mala – tai maldos karoliai (tam tikru analogu krikščionybėje būtų galima vadinti rožančių). 

Paprastai malą sudaro 108 karoliukai ir plius vienas už kitus didesnis karoliukas. Jis vadinamas guru karoliuku. Malą galima naudoti ne tik medituojant, o ir nešioti ant kaklo kaip vėrinį arba kaip apyrankę ant rankos. 

Kas yra mantra?

Mala naudojama kartojant mantras meditacijos metu. Mantra – tai galingą vibraciją sukurianti malda. Pažodžiui išvertus iš sanskrito, mantra reiškia minties įrankis. Tai tobuli, negirdimi garsai, atitinkantys vieną iš kūrinijos aspektų; išreikšta skiemenimis, mantra tampa universalia terminija. (Vebsterio naujasis tarptautinių žodžių žodynas, antrasis leidimas).

Yra daugybė įvairių mantrų. Čia išskirsiu kelias.

OM – tai sanskrito skiemuo, žymintis transcendentinį garsą, iš kurio virpesio pagal hinduistinę kosmologiją atsirado Visata. OM – visa apimantis, viską savyje talpinantis simbolis. Šios mantros kartojimas gali padėti pasiekti samadhi – aukščiausią sąmoningumo būseną, kurioje išnyksta bet koks dualumas ir pereinama į virš sąmoninę būseną, kuriai apibūdinti žodžių neužtenka. OM mantra išties galinga. 

Mantra Om tariama per keturis garsus A-U-M-nebylus garsas. Tariant garsą A galima koncentruoti dėmesį į širdies energetinį centrą (krūtinės centre), tariant U – į gerklės energetinį centrą (taškas virš kaklo duobutės), tariant M – į intuicijos centrą (tašką tarp antakių) – čia rekomenduojama liežuvio galiuką prispausti prie gomurio (maždaug du centimetrai už dantų), – ketvirtas – nebylus garsas pasklinda virš viršugalvio. 

Harė Krišna (Mahamantra) mantra susideda iš 16 žodžių, kurie reiškia Dievo vardus sanskrite. 

Mantra kartojama taip:

Harė Krišna Harė Krišna

Krišna Krišna Harė Harė

Harė Rama Harė Rama

Rama Rama Harė Harė

Mantros kartojimo tikslas – skleisti savyje dieviškumą, sukelti transcendentines vibracijas, kelti energiją į viršų, atverti aukštesnį sąmonės lygmenį. 

Kai kuriems ši mantra gali turėti kažkokių neigiamų asociacijų su krišnaitais. Čia užbėgdama už akių tiesiog pasakysiu, kad ne viskas, ko nesuprantame, yra neteisinga. Mano akimis, nėra blogo ir nėra vieno teisingo dvasinio ar religinio judėjimo. Iš kiekvieno jų galime pasiimti tai, kas veda į dvasingumą. Ir Jėzaus, ir Krišnos tikslai tie patys – vesti į dieviškumą. 

Lakshmi – turto ir klestėjimo dievybė. Turtas – tai daug daugiau, nei tik turėti pinigų. Tai gali reikšti ir žinias, įgūdžius, talentus, suvokimus, t.y. įvairiapusę gausą. Lakshmi – tai dvasios ir materijos išsipildęs tandemas. 
Lakshmi dievybė vaizduojama sėdinti ant lotoso vandenyje. Vandens prigimtis – tekėti. Taip ir turtas įgyja vertę tada, jei jis tarnauja kokiam nors tikslui. 

Mano nuostabi draugė Samanta pasidalijo šia atrasta mantra:

Om Shri MahaLaxmai Namah

Žodis Lakshmi yra kilęs iš sanskrito žodžio Laksha, kas reiškia stebėti, suvokti, atpažinti ir siekti. 

Sanskrito mantros dažnai neturi pažodinio vertimo, o yra vertinamos dėl garso virpesių skleidžiamos energijos ir jų simbolinės reikšmės. 

Šią mantra būtų galima versti taip: Pasveikinkim tą, kuris pasireiškia per gausą. Pažodžiui verčiama taip: shriLakshmi energijos ir gausos garsas, Mahapuikus, Lakshmai – deivės vardas, namaha – pasveikinimas, reiškiantis nusilenkiu tau.

Yra daugybė Lakshmi mantrų tipų. Kiekvienas jų kuria savitus virpesius. Ir visgi visų jų tikslas toks pats – kviesti įvairiapusę gausą. Kurią mantrą norite kartoti, pasirinkite vedini širdies balso. 

Turint konkrečią intenciją, mantrą patartina kartoti 40 dienų. Jeigu tikslas mažesnis, galite pakartoti mantrą kasdien 108 kartus, o jei didesnis – 540 kartų. 

Kaip teisingai medituoti?

-Iš pradžių patartina medituoti toje pačioje vietoje tokiu pačiu laiku. Jeigu fone groja meditacinė aukštų dažnių muzika, patartina, kad tokia pati dažniausiai ir grotų. Kodėl svarbu viso to nekeisti? Nes ilgainiui panirti į meditaciją taps lengviau vien atsisėdus į meditacijos vietą ar vien išgirdus foninę meditacinę muziką – sąmonė ir pasąmonė susieja išorę su vidiniais potyriais, patirtais esant tam tikroms aplinkybėms.
Jeigu jums patogu, vieni geriausių laikų medituoti – ankstyvas rytas, kai visi dar miega, arba vėlyvas vakaras. Visgi nuosekliai medituodami pastebėsite, kad meditacijai norisi skirti vis daugiau ir daugiau laiko, taigi laikas tampa nebe toks aktualus, nes meditacinės būsenos norisi būti visada.

-Sėdėsena. Svarbu, kad stuburas būtų tiesus (energija turi laisvai tekėti energetiniais centrais), galva tiesiai, rankos – delnais į viršų.

-Kiek laiko medituoti? Jeigu tai pirmas jūsų meditacijos kartas, galite pradėti nuo 15 min., palengva šį laiką ilgindami. Ilgainiui pajusite, kad valanda ar net kelios prabėga taip pat greitai, kaip tos 15 min.

Kaip naudoti malą medituojant?

Medituodami sukite malą rankose, kiekvieną karoliuką suimdami nykščiu ir didžiuoju pirštais. Ties kiekvienu karoliuku giliai įkvėpti per nosį, o su iškvėpimu kartoti mantrą ar afirmaciją. Taip tęsti iki kol prieisite iki didžiojo guru karoliuko. Jo skaičiuoti nereikia. Jeigu norite tęsti meditaciją, sukite ratą atgal. 

Kvėpavimas meditacijos metu labai svarbus. Susitelkite į jį, įkvėpkite pilnais plaučiais, tapkite kvėpavimu. 

Tegul dėmesys meditacijos metu išlieka sutelktas į kvėpavimą ir į mantros kartojimą. Mėgaukitės meditacija ir tuo pojūčiu, į kurį ji veda.

Dar noriu pasakyti, kad jei meditacija jums – nauja patirtis, nesusierzinkite, jeigu iš pradžių mintys veja viena kitą, atsipalaiduoti nepavyksta. Neturėkite lūkesčių ir tikslo. Tegul vienintelis tikslas būna tiesiog buvimas čia ir dabar. Gili meditacinė būsena anksčiau ar vėliau ateis, visgi neturėkite lūkesčių, kada tai turi ateiti. Ateis savo laiku. Leiskite viskam vykti natūraliai, be spaudimo. 

Paverskite meditaciją nuolatine kasdiene praktika, tik nuoseklumas atves jus ten, kur šaukia būti nuvestas širdies balsas. 

Malų – meditacijos karolių iš natūralių akmenų galite įsigyti Saviugdos studijoje YIN-YANG